V súčasnosti hoteloví hostia majú ďaleko väčšie očakávania ako kedykoľvek predtým. Oceňujú najmä osobný prístup a osobitý dizajn s nápadom – dokonca i keď sa jedná len o krátkodobý pobyt…chcú mať pocit útulnosti, no v inej forme ako doma.

Jedinečná atmosféra

Hotelieri sa snažia vytvoriť takú atmosféru, aby bola zapamätateľná – vizuálny a emotívny zážitok, už nie len služby a komfort. Hostia oceňujú kreatívnosť ušitú na mieru s jedinečným dizajnom resp. pridanou hodnotou. Napríklad hotel s Bio produktami a s použitím výhradne prírodných materiálov, bezodpadovým hospodárstvom a pod. Dorastá generácia hostí, ktorej už nestačí pobyt v „klasickom“ hoteli. Sú to hostia u ktorých je dôležité skĺbiť nie len moderný prístup ( technológie, rýchly internet, smart recepciu a pod.), ale i motto „žiť zdravo“ a ekologicky.

Prírodné materiály a dizjan

Časy, keď skoro každý hotel vyzeral rovnako sú už za nami.  Hotelieri sa pokúšajú reflektovať požiadavky doby….dizajnéri používajú oveľa viac naturálnych materiálov, od vybavenia nábytku, cez dekorácie, až po výber textílií. Používanie starého dreva  a prírodných textílií sa stal aktuálnym trendom. Rýchlo rastie dopyt po lokálnych výrobkoch nesúcich stopu našej kultúry, ako sú folklórne prvky, pôvodné materiály, či starožitné nábytky v modernom prevedení.        


Enviromentálne správanie

Hotely sa budú musieť zamerať viac na environmentálne správanie, týkajúceho sa spracovania odpadového hospodárstva,  používania recyklovateľných  stavebných materiálov a vybavenia hotelových izieb t.j. materiálov, ktoré je možné po svojej životnosti recyklovať, resp. kompostovať (vylúčiť plastové a polyesterové materiály).

Za našimi hranicami sa tento trend už dávno pretavil do každodennej reality a je súčasťou bežného správania sa čo u niektorých prechádza do ” Zero Waste” konania.

Hotelové lobby sa budú transformovať z veľkých openspace priestorov k viac intímnym multifunkčným a osobitým priestorom s dôrazom na eco-friendly design. Hotely sa musia prispôsobiť očakávaniam novej „modernej“ generácie hostí.

… trvalá udržateľnosť, cirkulárna ekonomika – to už nie sú a nesmú byť iba frázy. Žijeme dobu, ktorá už neznesie iba prázdne slová, je nutné prejsť k činom. Vezmime si, že približne 4,5 % svetového odpadu, ktorý končí na skládkach, pripadá na textilné výrobky / t.j. 4 000 000 ton/  .

Recyklácia textilných výrobkov

Aj my prechádzame ku konkrétnym činom, pre našich klientov ponúkame odobratie akejkoľvek textílie, staré záclony, závesy, pracovné odevy, posteľnú bielizeň z rôznych materiálov či sa jedná o polyester alebo bavlnu a verejne sa tak zaväzujeme ekologicky spracovať textílie ako druhotnú surovinu.

V spolupráci s firmou SK – TEX   http://www.sk-tex.com, ktorá sa zaoberá recykláciou textilu a následne výrobou izolačných panelov pre stavebný a autombilový priemysel sme vytvorili nové odberné miesto:

Odberné miesta:

1, Firma SK -TEX, s.r.o., Senica Priemyselná 278 (možnosť zaslania priamo na túto adresu) 

2, Firma Ovitex s.r.o., Poprad, Hraničná 30

Dostali sme možnosť narodiť sa a ďalej existovať na našej zelenej planéte. Máme silu zmeniť a vymyslieť veľa nových vecí, a tak to skúsme našej planéte oplatiť aspoň takýmto spôsobom.

Autor článku:
Ing. Kamila Olejníková

Po rokoch v teréne som si našla svoje miesto pri manažovaní a zlepšovaní procesov, tvorbe marketingu a prezentácií našich výsledkov.

Podobné články